Kranio Sakral Terapi uddannelse


NYHED! KST Uddannelsen foregår nu udelukkende i weekender fra 2019.
KST Uddannelsen starter med KST 1 d. 12 og 13. januar + d. 26. og 27. januar 2019 (4 dage).
Tilmeldingerne er i gang. Du sikrer dig en plads på holdet ved at tilmelde dig på linket til højre og betale tilmeldingsbeløb.

Har du lyst til at være med på KST 1 (pris kr. 4.500,00) for at finde ud af, om Kranio-Sakral Terapi er noget for dig, så er det også muligt. Du binder dig dermed ikke til resten af uddannelsen, men du har selvfølgelig mulighed for det, hvis du får lyst til at være med på hele uddannelsen efterfølgende.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen senest d. 15. december 2018, så får du kr. 2.000,00 i rabat, som fratrækkes sidste rate.
Hvis du vælger at deltage på KST 1, og først derefter tager stilling til, om du vil fortsætte på resten af uddannelsen, så får du også rabatten, hvis du fortsætter, og den fratrækkes sidste rate. Se nedenfor under Priser.

RAB godkendt Kranio-Sakral uddannelse

Kranio-Sakral uddannelsen er sammensat af flere forskellige fag, og du vælger selv, hvor mange moduler du ønsker at læse af gangen. Uddannelsesforløbet kan derfor tilrettelægges efter dine ønsker, og forløbet kan derfor variere. Hvis du tidligere har haft Anatomi/Fysiologi og sygdomslære kan du evt. få merit for disse fag. Hvis du har en anden alternativ uddannelse har du evt. merit for "Andre Alternative Behandlingsformer" og Psykologi - spørg på skolen eller KST forenigen.

Den fulde KST uddannelse indeholder følgende fag for at kunne gå til eksamen og opnå RAB godkendelse og Momsfritagelse:

Kranio-Sakral Terapi teori og praksis (288 timer)

+ 50 dok. behandlinger (50 timer) + journalføring.

+ Klinikdrift/Markedsføring (8 timer)

Andre Alternative Behandlingsformer med følgende fag:

Reiki 1  (15 timer)

Ansigtsreflexologi (21 timer) ELLER Øre-akupunktur (20 timer) Du vælger selv!

Kost, Vitaminer & Mineraler med Frede Damgaard (30 timer)

Psykologi (50 timer)

Anatomi/Fysiologi & Sygdomslære (200 + 100 timer) 

Vi samarbejder med læge Kjeld Bruun-Jensen, som har udviklet et e-learningssystem i både anatomi-fysiologi og sygdomslære. Andre e-learnings systemer kan også anvenndes, men vær opmærksom på, at ikke alle e-learningssystemer er godkendt af KST foreningen og andre veletablerede terapeutforeninger.

Derudover er det et krav, at du har gennemført 12 timers Førstehjælp. Vi henviser til eksempelvis Røde Kors, som afholder Førstehjælp i mange forskellige byer flere gange om året.

Uddannelsesprogram for KST:

Kranio Sakral Terapi (288 timer)+ 50 dok. behandlinger (50 timer) + Klinikdrift/markedsføring (8 timer):

Kranio-Sakral Terapi undervisningen foregår over ca. 21 måneder. Der er undervisning 4 dage (2 weekender pr. måned) ca. hver  2. måned. Kranio-Sakral terapi delen afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i et eksamensprojekt i klientbehandling. Igennem forløbet skal du dokumentere 50 behandlinger til egne klienter.

Hovedoverskrifterne på de moduler i KST-uddannelsen er: 

Kranio-Sakral Terapi 1  (15. november - 18. november 2018) ELLER

Kranio-Sakral Terapi 1 (12. og 13. januar + 26. og 27. januar 2019)

Kranio-Sakral Terapi 2  (9. og 10. marts +  23. og 24. marts 2019)

KST & Kroppen 1  (4. og 5. maj + 18. og 19. maj 2019)

KST & Kroppen 2  (7. og 8. september + 21. og 22. september 2019) 

Kranio-Sakral Terapi 3  (2 og 3. november + 16. og 17. november 2019)

Kranio-Sakral Terapi 4 (11. og 12. januar + 25. og 26. januar 2020)

KST & Kroppen 3/ Organmassage  (7. og 8. marts + 21. og 22. marts 2020)

KST & Børn (2. og 3. maj + 16. og 17. maj 2020) 

KST Opsamling  (August/September 2020)

Skriftlig eksamen (August/September 2020)

Mundtlig eksamen (September 2020)

På Vendsyssel Helseskole får du en omfattende Kranio-Sakral Terapi Uddannelse, og det er formålet, at uddanne professionelle KST terapeuter, som har en stor teoretisk og menneskelig viden samtidig med, at være yderst dygtig til den praktiske del.

Hvad koster Kranio-Sakral Terapi Uddannelsen ?

Nedenfor kan du se forskellige måder at betale Kranio Sakral Uddannelsen på afhængig af, om du eks. har merit for Anatomi/Fysiologi & Sygdomslære, hvis du eks. er sygeplejerske, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Jordemoder mm.
 
Eller du har merit for Andre Alterantive Behandlingsformer, fordi du i forvejen har taget disse fag i forbindelse med en anden alternativ uddannelse.
 
Det er et krav for at gå til eksamen og og desuden blive momsfritaget og RAB registreret, at du har bestået Anatomi/Fysiologi & Sygdomslære, Psykologi eller har merit herfor og har haft Andre Alternative Behandlingsformer minimum 50 timer samt Førstehjælp.

Priser:

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen senest d. 15. december 2018, så får du kr. 2.000,00 i rabat, som fratrækkes sidste rate.
Hvis du vælger at deltage på KST 1, og først derefter tager stilling til, om du vil fortsætte på resten af uddannelsen, så får du også rabatten, hvis du fortsætter, og den fratrækkes sidste rate af hele uddannelsen.
Rabatten er IKKE fratrukket nedenstående priser.

Kranio-Sakral Terapi teori og praktik inkl. bøger, journalføring, klinikdrift/markedsføring, supervision samt skriftlig og mundtlig eksamen Kr. 40.700,00
 
Ved tilmelding betales kr. 3.000,00 og restbeløbet kr. 37.700,00 senest ved opstart af uddannelsen.
 
Ratebetaling: Ved tilmelding betales kr. 3.000,00 og derefter betales kr. 2.565,00 pr. måned i 15 måneder.
 
Hvis du mangler fagene "Andre Alternative Behandlingsformer, så rekvirer mere information om uddannelsen ved at trykke på Ja Tak til mere info om uddannelsen i kassen til højre øvert oppe, så får du mere info og pris på disse timer også.
 
Egenbehandling (7 behandlinger hos uddannede terapeuter) er ikke med i prisen.
Førstehjælp 12 timer er ikke med i prisen og kan tages hos eks. Røde Kors i mange byer.
Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære skal betales hos den udbyder, man vælger at læse disse fag hos.

Hvad er Kranio-Sakral Terapi?

Kranio-Sakral Terapi er en dybtgående behandlingsmetode, hvor der arbejdes med det enkelte menneskes energi og ressourcer med selvhelbredelse som mål. I behandlingen påvirkes kroppen med blide tryk for at afbalancere centralnervesystemet, så kroppen kan regenereres, og der kan skabes balance mellem krop og sind.

Kranio-Sakral Terapien stammer fra osteopatien, der beskæftiger sig med manuel-medicinske behandlingsmetoder, og det  var den amerikanske læge William Sutherland, der i 1920’erne påviste bevægeligheden blandt kranieknoglerne hos voksne. I 1970’erne blev Kranio-Sakral Terapien udviklet som selvstændig behandlingsform af den amerikanske osteopat og læge John Upledger. Hans teori er grundlaget for den Kranio-Sakral Terapi, der praktiseres i dag af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og sundhedspersonale i USA, Australien, New Zealand, Europa og ikke mindst Danmark, hvor den blev indført i 1980’erne.

I Kranio-Sakral terapien fokuseres der i behandlingen på knogler, membraner (hjernehinder), den cerebrospinale væske (hjernevæsken), muskler, bindevæv og organer således nerve-, hormon- og immunsystemet påvirkes, og der derved kan opnås effekt i hele kroppen. 

Hvem kan have nytte af behandlingen?

Mennesker i alle aldersgrupper kan behandles med Kranio-Sakral Terapi, når de oplever, at kroppen ikke fungerer optimalt, hvilket ofte ses ved stress. De negative følger af stress ses ofte ved hovedpine, søvnløshed, nakkesmerter, depression m.m. Også børn kan med fordel behandles med KST ved komplikationer som kolik og sutte- og soveproblemer (spædbørn), og når større børn f.eks. har trivselsproblemer, der viser sig i form af mellemørebetændelse, talevanskeligheder, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, inkontinens m.m.

Kranio-Sakral Terapi har vist positive resultater ved blandt andet:

-         Hovedpine / migræne

-         Piskesmæld

-         Stress

-         Muskelspændinger

-         Ryg- og nakkesmerter

-         Angst

-         Søvnbesvær

-         Hormonelle ubalancer

-         Choktilstand

-         Bækkenløsning

Supplerende fag: Andre Alternative Behandlingsformer:

RAB godkendte behandlere får dispensation for disse fag, men er du i forvejen ikke RAB godkendt behandler skal du have disse fag for at blive momsfritaget og RAB godkendt.

Formålet med disse fag er, at du får forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer.

Undervisning i disse fag sker på andre dage end de ovenfor anførte datoer for KST delen.

Reiki 1 (15 timer) 

Ansigtsreflexologi (20 timer) ELLER Øreakupunktur (20 timer) Du vælger selv !

Kost, Vitaminer og mineraler med Frede Damgaard (30 timer)  (d.16. og 17. marts + d. 15. og 16. juni 2019)

Psykologi (50 timer)


Hvis du ikke har merit for Andre Alterantive Behandlingsformer, så rekvirer mere information ved at trykke Ja Tak til at få tilsendt mere info om uddannelsen til højre på siden øverst oppe.

Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære:

Anatomi/Fysiologi er læren om kroppens opbygning og funktion. Sygdomslære er læren om og opfattelsen af forskellige almindelige sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling.

Vi tilbyder ikke længere Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære som tavleundervisning på skolen, da langt de fleste af vores elever vælger e-learning. Vi samarbejder med læge Kjeld Bruun Jensen www.pons.dk, som har udviklet et e-learnings-system til både Anatomi-Fysiologi og Sygdomslære. Andre e-learnings systemer kan også anvendes, men vær opmærksom på, at det IKKE er alle e-learningsudbydere, som er godkendt af KST foreningen og andre veletablerede terapeutforeninger, så kontakt skolen eller KST foreningen, INDEN du tilmelder dig et e-learningskursus.

Dispensationsregler:

Du har mulighed for at få dispensation i faget anatomi & fysiologi samt sygdomslære, såfremt du har en tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse. Der skal ikke søges om dispensation, men eksamensbevis / autorisationsbevis skal fremvises for skolelederen før start af uddannelsen.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning mod forevisning af dokumentation: Læger, Sygeplejersker, Jordemødre, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Kiropraktorer, Tandlæger, Plejehjemsassistenter og Radiologer.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning i anatomi & fysiologi  men ikke sygdomslære: Radiografer, Afspændingspædagoger, Biologer og Mensendicklærere.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning i sygdomslære, men ikke i anatomi & fysiologi: Bioanalytikere.

Indhold på Kranio-Sakral timerne:

Kranio-Sakral Terapi 1 (d. 15. - 18. november 2018) ELLER (d. 12. og 13. januar + d. 26. og 27. januar 2019)

Du lærer den lette berøring på krop og hovedet og lærer at sanse med dine hænder og fingre. Vi prøver at fornemme alt det vi fornemmer via det lette tryk på ca. 4-5 gram. Vi kommer ind på kraniets og rygsøjlens anatomi og fysiologi. Samt det kranio-sakrale system og den kranio-sakrale rytme. Vi lærer at lave en af de vigtigste teknikker nemlig ”stillepunkt”. Vi øver på hinanden.

Du lærer 10-trins behandlingen:

1. Stillepunkt

2. Afspænding af diaphragmaer

3. Frontal-løft (pandeben)

4. Parietal-løft (isseben)

5. Temporal-øretræk (tindingeben)

6. Temporal-øregynge

7. Spheno-occipital kompression/dekompression (kileben og nakkeben),

8. TMJ - Tempomandibular-leddet (tindingeben og underkæben)

9. Rygmarvshindestrækning

10. Stillepunkt

Vi snakker om, hvad man har brug for i starten, når man laver en klinik. Du lærer at møde din klient og lærer at give en kort beskrivelse af, hvad Kranio-sakral terapi er, og hvad det kan. Du lærer at skrive en kortfattet journal, som vi bygger videre på gennem uddannelsen. Så du kan gå hjem og øve dig på det du har lært. Du kan give en hel behandling efter kurset.

Kranio-Sakral Terapi 2 (d. 9. og 10. marts + d. 23. og 24. marts 2019)

Opfølgning og gentagelse af hvad vi har lært. Vi udvikler fortsat vores evner til at sanse gennem vores fingre. Vi kommer yderligere ind på kraniets og rygsøjlens anatomi og fysiologi. Samt det kranio-sakrale system og den kranio-sakrale rytme. Vi øver på hinanden.

De nye specifikke teknikker vi lærer er til at afbalancere det kranio basale led Sphenoidal – Occipital teknikker (kileben og nakkeben), zygomaticus (tindingeben) og det er teknikker i munden: Vomer (plovskærben), Maxilla (overkæben) og Palatin (ganeben). Derudover har vi nogle teknikker, der kan stå alene: Zygomaticus, Nasal/ethmoidal og temporal/occipital teknik.

Med den viden fortsætter I med at øve hjemme. I har nu alle de grundlæggende specifikke teknikker indenfor kranio-sakral terapi og kan løsne/rette hele kraniet. Nogen af de lidelser I nu kan arbejde med er: Hovedpine, migræne, træthed, allergi, bihuleproblemer, øre/høre problemer, ansigts smerter og psykiske lidelser. 

KST & kroppen 1 (d. 4. og 5. maj + d. 18. og 19. maj 2019) 

Altid opfølgning og gentagelse fra sidste gang og så tager vi fat på det nye. Vi snakker om en sund kropsholdning, vi lærer at se om kroppen er lige både stående og liggende. Vi lærer blide bindevævsteknikker til at løsne spændt bindevæv, muskler, gamle myoser og seje spændinger. Vi lærer at rette hele kroppens skellet fra korsbenet, hofterne, bækkenet, lænden, rygsøjlen og nakken. Vi lærer at tilrettelægge et behandlings forløb med behandling på både kroppen og kraniet. På kurset bruger vi klienter med skavanker fra det virkelige liv, hvilket vi også gør fremadrettet.

KST & kroppen 2  (d. 7. og 8. september + d. 21. og 22. september 2019) 

Vi fortsætter med at lærer at rette kroppen op. Vi laver teknikker på hele kroppen. Vi lærer at løsne/ rette og gymnasticerer ribbensbuen, skulderne, hofterne. Vi lærer at afbalancere de store led i kroppen også nede i benene. Vi går dybere ind i problematikker omkring nakken bla. piskesmæld og lærer mere om selve hvirvelsøjlen. Vi arbejder med spændinger/skævheder i kroppen i forhold til bækkenløsning, blærebetændelse, menstruations gener, inkontinens og seksuelle problemer. 

Kranio-Sakral Terapi 3  (d. 2. og 3. november + d. 16. og 17. november 2019)

Her arbejder vi med de generelle teknikker spheno-occipital teknikker i hvælvingsgrebet og sidegrebet samt teknikker omkring forarmen magnum (nakkehullet), temporal (tindingeben) rulle og temporal teknik. Vi snakker om problematikker i øjenhulen. Vi arbejder med at diagnosticering af usymmetriske / fastlåste kranie knogler, afspænding af centralnervesystemets membraner. Vi kommer ind på, hvordan vi hjælper babyer med skæv krop og skæve kranier. Vi kommer ind på stress, hovedpine, Aspergers, Autisme, ADHD. Vi lærer mere om afspænding, og hvordan vi hjælper kroppen til at få et højere energi niveau.

Kranio-Sakral Terapi 4 (d. 11. og 12. januar + d. 25. og 26. januar 2020) 

Vi samler som sædvanlig op på de tidligere kurser. Resten af kurset handler om:
Hjernen, Kranienerverne, Unwinding af kranie og krop, Energicyster, Kroppens selvhelbredende evne, Nye KST teknikker

KST & kroppen 3 /Organmassage  (d. 7. og 8. marts + d. 21. og 22. marts 2020) 

Her lægger vi vægt på kroppes organer, og hvad spændinger og nedsat organfunktion gør ved kroppen. Og hvilke lidelser vi kan hjælpe folk med. Vi kommer ind på, at nogle organer og muskler hænger sammen.

Vi kommer ind på følgende organer/teknikker: Spiserør, mavesæk, mavemund, maveport, 12fingertarmen, tyndtarmen, tyktarmen og overgangen mellem tyndtarm og tyktarmen (ileocøkalstedet). Vi kommer også ind på teknikker til at løsne hele bughinden og underlivet. Vi lærer hvordan vi tilrettelægger et behandlings forløb. Dette kursus indeholder også teknikker vi skal bruge igen til de små børn. 

KST & Børn (d. 2. og 3. maj + d. 16. og 17. maj 2020) 

Børnekurset handler om hvilke teknikker vi skal bruge til børn alt efter deres alder og hvorfor det er sådan. Her bruger vi specielt teknikker fra KST 3, justering og afbalancering af kroppen og organmassage. Vi kommer ind på hvilke ting vi kan hjælpe børn med. Og hvordan vi møder børnene og deres forældre i vores klinik. Vi tager børn i behandling, som jeg behandler mens I kigger på.

KST Opsamling (August/September 2020)

Her samler vi op på alt det, som vi har lært. Både praktisk og teoretisk. Nogen ting vælger jeg ud, vi skal gennemgå. Men mest af alt er kursets indhold det I har brug for at få repeteret inden eksamen. Vi vil også komme ind på journaler og andre ting vedrørende jeres klinikker.

Skriftlig eksamen (August/September 2020)

Mundtlig eksamen (September 2020)

Underviser: Mona Løvendahl

Præsentation af underviser

Kranio-Sakral undervisningen vil blive gennemført af  Mona Løvendahl, som er RAB-godkendt og eksamineret Kranio-Sakral Terapeut. Mona fortæller her om sin baggrund og egne erfaringer med terapien:

”Jeg hedder Mona Løvendahl er født i 1970 og er RAB-godkendt og Eksamineret Kranio-Sakral Terapeut. Min uddannelse tog jeg ved Trine Rosenberg. Jeg har haft klinik siden marts 2012. Og levet af min klinik siden marts 2014. Siden 2013 har jeg også været uddannet Kranio-Sakral terapeut til dyr. Alle dyr kan behandles, hvis de er tillidsfulde overfor mennesker. 

Jeg har klinik og bor i Vemb ved Holstebro i Vestjylland. Jeg er mor til Magnus på 4 år. Jeg har undervist i Kranio-Sakral Terapi siden april 2014 på Vridsted Sundhedscenter, hvor jeg også behandler hver onsdag.

Jeg har selv mange års erfaring som klient, faktisk siden år 2000 pga. et alvorligt piskesmæld i 1998 og en alvorlig/hofte/bækken skade i 2004. Kranio-Sakral Terapi gjorde en forskel i mit liv. Hvis ikke jeg havde fået hjælp via Kranio-Sakral Terapi, havde jeg nok været på førtidspension fra jeg var omkring 30 år. Jeg har selv prøvet at stå i en fastlåst situation i det etablerede system og prøvet på egen krop hvad det vil sige at have det meget dårligt. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Psykisk pga. smerter og kampen mod systemets regler og lovgivninger. Derfor har jeg meget stor erfaring med Kranio-Sakral Terapi, og hvad denne fantastiske behandlingsmetode kan gøre for andre mennesker.

Som underviser ved jeg, at det er forskelligt, hvordan vi indlærer bedst, og derfor sørger jeg for at uddannelsen er spændende og alsidig, og vi bruger alle vores evner til at lære dette håndværk, så vi kan hjælpe vores klienter og gøre en positiv forskel i deres liv.”

Læs mere om Mona på hendes hjemmeside: www.levliv.dk

Rikke Bøggild Skoleleder
4043 2816
4043 2816
Ja tak send mig gerne mere info om KST Uddannelsen KST 1 tilmelding Tilmelding til KST Uddannelsen
Tilmelding til informationsmøde d. 5. december 2018
Tilmelding til Informationsmøde d. 12. december 2018
Tilmelding til Informationsmøde d. 7. januar 2019