Massage Terapeut Uddannelsen


Nyt Hold på Del 1 af Massage Terapeut Uddannelsen starter torsdag d. 2. maj 2019. Der er åben for tilmelding!

Der er undervisning hver torsdag kl. 16.00-22.00.

Del 2 af Massage Terapeut Uddannelsen starter efter Del 1 november 2019.

Massage Terapeut Uddannelsen er opdelt i 2 dele:

Del 1: Massage Terapeut Uddannelse 100 timer
Del 1 koster Kr. 12.900 og kan betales i rater - se nedenfor
 
Del 2: Massage Terapeut Uddannelse 150 timer
Del 2 koster Kr. 19.100 og kan betales i rater - se nedenfor
 
Du kan vælge fra start at tilmelde dig hele uddannelsen på ialt 250 timer eller du kan vælge at starte med uddannelsen på 100 timer og derefter tage stilling til, om du ønsker at fortsætte på del 2 med 150 timer ekstra, så din Massage Terapeut Uddannelse er på ialt 250 timer. 

Massage Terapeut Uddannelsen 100 timer Del 1:

På Massage Terapeut Uddannelsen Del 1 lærer du at give en dybdegående helkropsmassage.
 
Udover indgående kendskab til udvalgte muskler gennemgår vi også kontraindikationer, tørbørstning, hovedbundsmassage, overbelastningsskader som tennisalbue, golfalbue og musearm samt journal mm.
Der behandles på hinanden og klienter udefra.
 
Der er undervisning hver torsdag kl. 16.00-22.00 med opstart d. 2. maj 2019.
Al undervisning er face to face undervisning.
 
Undervisning følgende dage:
Maj: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5
Juni: 6/6, 20/6, (27/6)
August: 22/8, 29/8
September: 5/9, 12/9, 26/9
Oktober: 3/10, 10/10, 24/10, 31/10
November: 7/11, 14/11
Eksamen del 1: 21/11 eller 28/11
 
Afslutning skriftlig og praktisk eksamen november 2019

Massage Terapeut Uddannelsen 150 timer Del 2:

Vi udvider den dybdegående massage (Fysiurgisk Massage) fra Del 1 og lærer flere af kroppens muskler.
Du lærer om Ryggens ubalancer, Erhvervsskader
Redskaber til massage 
Lymfatisk Ansigtsmassage.
Mere avanceret ben/arm massage
Mavemassage
Hot Stone Massage
Organrelaterede muskler
Triggerpunkter
Cupping
Journalføring
 
Undervisningen foregår torsdage kl. 16.00-22.00
 
Afsluttes med skriftlig, mundtlig/praktisk eksamen.

Hvad koster Massage Terapeut Uddannelsen ?

Massage Terapeut Uddannelsen Del 1 (100 timer) koster Kr. 12.900,00
 
Massage Terapeut Uddanenlsen Del 2 (150 timer) koster Kr. 19.100,00
 
Ved tilmelding betales kr. 1.000,00 og resten betales inden opstart. Der kan også betales i månedlige rater - se nedenfor,
 
Du kan vælge at tilmelde dig Del 1 på 100 timer eller du kan vælge fra start at tilmelde dig hele uddannelsen på 250 timer.

Vil du være RAB registreret ? (Registreret Alternativ Behandler)

For at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) og blive momsfritaget på dine behandlinger er der følgende krav til timer fra SKAT og Sundhedsstyrelsen:
 
250 timer i den primære behandlingform her Massage
50 timers Psykologi
50 timers Andre Alternative Behandlingsformer
10 timers Klinikdrift
200 timer Anatomi/Fysiologi
100 timers Sygdomslære
660 timer ialt
 
Så ønsker du at blive RAB registreret og momsfritaget, så skal du have minimum 250 timer i Massage.
Måske har du i forvejen en anden alternativ uddannelse således, at du har merit for de andre fag udover massagedelen.
Måske er du uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller lign. og har merit for Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære.
Kontakt skolen og vi finder ud af, hvor mange timer du ønsker og om du evt. har merit for nogle af fagene.
I forhold til Psykologi og Andre Alternative Behandlingsformer kan disse timer gennemføres på Vendsyssel Helseskole. Der er forslag til Andre Alternative Behandlingsformer nedenfor, men hvis der er andet, der er mere interessant for dig, så bare sig til. så finder vi ud af, om det kan bruges til det,
Vi udbyder ikke Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære - vi henviser til Kjeld Bruun Jensen www.pons.dk
Spørg altid på skolen efter godkendte e-learningsudbydere i forhold til Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære, da ikke alle er godkendt.

Supplerende fag / Andre Alternative Behandlingsformer:

RAB godkendte behandlere får dispensation for disse fag, men er du i forvejen ikke RAB godkendt behandler skal du have disse fag for at blive momsfritaget og RAB godkendt.

Formålet med disse fag er, at du får forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer.

Undervisning i disse fag sker på andre dage end de ovenfor anførte datoer for Massage Uddanenlsen:

Reiki 1 (15 timer) 

Ansigtsreflexologi (20 timer) ELLER Øreakupunktur (20 timer) Du vælger selv !

Kost, Vitaminer og mineraler med Frede Damgaard (30 timer)  (d.16. og 17. marts + d. 15. og 16. juni 2019) eller (marts og juni 2020)

Psykologi (50 timer)


Reiki 1 (15 timer):

Alle kan heale. På Reiki 1 lærer du at arbejde med at forstærke dine medfødte evner til at give og modtage healing. Healing kan fint stå alene som behandling, men du forstærker også enhver anden behandling, ved at inddrage healing i f.eks. zoneterapi, massage, kst-behandlinger. Des mere du arbejder med energien, des kraftigere bliver den. Underviser: Padam Christo Blaach.

Ansigtsreflexologi (21 timer):

Ansigtsreflexologi er en særdeles blid men dybtgående behandling. På kurset lærer du at behandle de forskellige zoner og punkter i ansigtet. Desuden kommer vi omkring skyggesider og projektioner, æterlegemets betydning, de fem elementer, urter og homøopatiske lægemidler til afbalancering af kroppen. 

Øreakupunktur (20 timer):

Øreakupunktur er en effektiv og selvstændig behandlingsform, som kan bruges til at forstærke dine KST behandlinger med. Hele menneskekroppen afspejler sig i øret. Du vil umiddelbart efter kurset være i stand til at bruge øreakupunktur til eks. smerter, luftvejs- og fordøjelsesproblemer, afslapning, afvænning og appetitregulering mm.

Kost, Vitamin- og mineraler (30 timer):

Du lærer at understøtte klienten via kosten og med vitaminer og mineraler til en bedre balance og velvære. Du lærer at give gode råd om kosten og vitaminer/mineraler, som er støttende og givende i kombination med kranio-sakral terapi behandlingerne.

Psykologi (50 timer):

Hvordan vi taler i terapeutiske sammenhænge. Samtale terapi, neuroser, kriser, sorg, kropssprog, stress, angst, depression, kommunikation, grænsesætning, selvtillid/selvværd og meget mere.

Hvordan opfatter vi vores medmennesker, klienter og lær at tolke kropssprog, kriser og andre tegn, sådan at der under behandling også kan åbnes op for stress og følelser.

Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære:

Anatomi/Fysiologi er læren om kroppens opbygning og funktion. Sygdomslære er læren om og opfattelsen af forskellige almindelige sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling.

Vi tilbyder ikke længere Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære som tavleundervisning på skolen, da langt de fleste af vores elever vælger e-learning. Vi samarbejder med læge Kjeld Bruun Jensen www.pons.dk, som har udviklet et e-learnings-system til både Anatomi-Fysiologi og Sygdomslære. Andre e-learnings systemer kan også anvendes, men vær opmærksom på, at det IKKE er alle e-learningsudbydere, som er godkendt af terapeutforeningerne - spørg på skolen inden tilmelding.

Dispensationsregler:

Du har mulighed for at få dispensation i faget anatomi & fysiologi samt sygdomslære, såfremt du har en tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse. Der skal ikke søges om dispensation, men eksamensbevis / autorisationsbevis skal fremvises for skolelederen før start af uddannelsen.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning mod forevisning af dokumentation: Læger, Sygeplejersker, Jordemødre, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Kiropraktorer, Tandlæger, Plejehjemsassistenter og Radiologer.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning i anatomi & fysiologi  men ikke sygdomslære: Radiografer, Afspændingspædagoger, Biologer og Mensendicklærere.

Følgende faggrupper er fritaget for undervisning i sygdomslære, men ikke i anatomi & fysiologi: Bioanalytikere.

Oversigt over priser og betalingsmodeller, hvis du vil RAB registreres:

Model 1: Til dig der har bestået 200 timers Anatomi/Fysiologi og 100 timers Sygdomslære samt 50 timers Psykologi og minimum 50 timers Andre Alternative Behandlingsformer eller vælger at læse det andre steder samtidig med Massage Terapeut Uddannelsen.
 
Massage Terapeut Uddannelsen Del 1 + 2 ialt 250 timer teori og praktik inkl. bøger, journalføring, klinikdrift/markedsføring, supervision samt skriftlig og mundtlig eksamen
Kr. 32.000,00
 
Ved tilmelding betales kr. 1.000,00 og restbeløbet kr. 31.000,00 senest ved opstart af uddannelsen.
 
Ratebetaling: Ved tilmelding betales kr. 1.000,00 og derefter betales kr. 2.325,00 i 14 måneder
 
 
Model 2: Til dig der har bestået 200 timers Anatomi/Fysiologi og 100 timers Sygdomslære eller læser det samtidig med Massage Terapeut Uddannelsen:
 
Massage Terapeut Uddannelsen Del 1+2 ialt 250 timer teori og praktik inkl. bøger, journalføring, klinikdrift/markedsføring, supervision samt skriftlig og mundtlig eksamen
Kr. 32.000,00
+ Andre Alternative Behandlingsformer incl. psykylogi
Reiki 1, Øreakupunktur, Kost, vitaminer og mineraler, Psykologi
Kr. 12.800,00
 
Ved tilmelding betales kr. 1.000,00 og restbeløbet kr. 43.800,00 senest ved opstart af uddannelsen.
 
Ratebetaling: Ved tilmelding betales kr. 1.000,00 og derefter betales kr. 3.285,00 pr. måned i 14 måneder.

OBS Gælder begge betalingsmodeller:

Egenbehandling (7 behandlinger hos uddannede terapeuter) er ikke med i prisen.
Førstehjælp 12 timer er ikke med i prisen og kan tages hos eks. Røde Kors i mange byer, og evt. laver vi et hold på skolen.
Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære skal betales hos den udbyder, man vælger at læse disse fag hos.
 
Hvis du udelukkende tilmelder dig Del 1 af Massage Terapeut Uddanenlsen kan den også betales i rater:
Der betales kr. 1.000,00 ved tilmelding og kr. 2500,00 pr. måned i 5 måneder.

Præsentation af underviser:

Vinni er uddannet Zoneterapeut her på Vendsyssel Helseskole for 16 år siden.
Derudover har Vinni flere Massage Uddannelser og er Spa Terapeut.
Vinni er 60 år og bor i Hjørring.
Til daglig arbejder Vinni som faglærer på 11. år på Tech College Aalborg på kosmetiker
uddannelsen primært med undervisning i fagene Kropsbehandlinger, Anatomi og fysiologi og Ernæring.

Rikke Bøggild Skoleleder
4043 2816
4043 2816
Massage Uddannelse 100 timer Massage Uddannelse 250 timer